Toolboxes

Priemonių rinkiniai „Aš nesu robotas“ sudaryti remiantis Vokietijos Federacinės Respublikos federalinių žemių švietimo ir kultūros ministrų nuolatinės konferencijos (Kultusministerkonferenz) patvirtinta strategija „Švietimas skaitmeniniame pasaulyje“ (2016 m.) ir perima joje aprašytą atsakingo ir savarankiško dalyvavimo skaitmeninėje visuomenėje kompetencijų sistemą.

Metodai, medžiagos ir medijos 12-oje priemonių rinkinių yra parengti taip, kad juos būtų galima naudoti kasdieniame vaikų darželio ugdyme. Todėl tikslingai integruojama kasdienė vaikų žaidimų ir mokymosi veikla darželyje ir parodoma, kuriose srityse darželyje jau turimą medžiagą ir medijas galima susieti su DI tema. Viena vertus, priemonių rinkiniai skirti naudoti bendrame kontekste, kad dirbdami su visomis medijomis besimokantieji susidarytų išsamų dirbtinio intelekto vaizdą. Kita vertus, priemonių rinkinius galima naudoti ir atskirai, siekiant iliustruoti atskirus darbo su DI ir jo supratimo aspektus. Daugiausia įtraukta paties darželio kasdienio gyvenimo elementų, taip pat idėjų namams ir pasiūlymų, kaip bendrauti su tėvais.

Leiskite sau nustebti projekto turiniu ir mokymosi žaidimų idėjomis ir pirmiausia perskaitykite priemonių rinkinį Nr. 1

Atsisiųsti įrankių rinkinį #01 kaip PDF

Jei norite geriau suprasti, kaip naudoti įrankių rinkinius, rekomenduojame naudotis e. mokymosi platforma.

Į registraciją

#2

Kas pažįsta robotą?

read more

#3

Pažaiskime robotus!

read more

#4

Kaip robotai mąsto?

read more

#5

Ar robotai išmano daug?

read more

#6

Ką robotai valgo?

read more

#7

Kaip robotai kalba?

read more

#8

Ar robotai jaučia?

read more

#9

Ar robotai gali būti draugais?

read more

#10

Kaip robotai gali man padėti?

read more

#11

Iš kur robotai yra kilę?

read more

#12

Sukurkime robotą!

read more

Erasmus+ LogoProjektą "Aš nesu robotas: darbas su dirbtiniu intelektu ankstyvajame ugdyme" iš dalies finansuoja Europos Sąjungos programa "Erasmus+". Europos Komisijos parama šio leidinio leidybai nereiškia, kad pritariama jo turiniui, kuris atspindi tik autorių nuomonę. Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.