E. mokymosi platforma, skirta 12 priemonių rinkinių

Metodai, medžiagos ir medijos 12-oje priemonių rinkinių yra sukurti taip, kad galėtumėte juos greitai ir lengvai panaudoti kasdienėje darželio veikloje. Parodoma, kaip dirbtinio intelekto temai galima panaudoti jūsų įstaigoje jau turimą medžiagą ir medijas. Taip pat parodyta, kaip galite tikslingai į kasdienę darželio vaikų žaidimų ir mokymosi veiklą integruoti dirbtinio intelekto temą. Tai padaryti jums padės e. mokymosi platforma.

1. Susipažinkite su įrankių rinkiniais

Suteikite savo komandai teorinės informacijos dirbtinio intelekto darželiuose tema ir kartu su komanda, darželio vaikais, kitų įstaigų ir komandų specialistais bei tėvais išbandykite praktinį užduočių iš įrankių rinkinių įgyvendinimą. Apmąstę šį įgyvendinimą, kartu su komanda nuspręskite, kuriuos iš įrankių dėžučių norite įtraukti į savo pedagogines veiklas, į ilgalaikius ar trumpalaikius pedagoginės veiklos planus ir kuriuos galite rekomenduoti tėvams

Tam esame pasirengę:

Priemonių rinkinių ir jų pratybų įgyvendinimo ir sklaidos modulis
Atsisiųsti

Refleksijos lapas
Atsisiųsti

2. Medžiaga: Išplėstiniai įrankių rinkiniai

Išplėstiniuose įrankių rinkiniuose rasite papildomos informacijos ir šaltinių, pavyzdžiui, filmų, nuorodų, taikymo pavyzdžių. Tai gali padėti jums ir jūsų komandai savarankiškai arba kartu studijuoti priemonių rinkinius.
Užsiregistruokite mūsų e. mokymosi platformoje.
Už kiekvieną išstudijuotą įrankių rinkinį gausite sertifikatą.

Smagaus ir sėkmingo išbandymo!

eLearning platform registration

Company / Institution

Erasmus+ LogoProjektą "Aš nesu robotas: darbas su dirbtiniu intelektu ankstyvajame ugdyme" iš dalies finansuoja Europos Sąjungos programa "Erasmus+". Europos Komisijos parama šio leidinio leidybai nereiškia, kad pritariama jo turiniui, kuris atspindi tik autorių nuomonę. Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.

CC Lizenz Šis darbas yra licencijuotas pagal: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Papildoma informacija