e. mokymosi platforma, skirta 12 priemonių rinkinių

Metodai, medžiagos ir medijos, esančios 12-oje priemonių rinkinių, yra sukurti taip, kad juos būtų galima naudoti kasdieniame vaikų darželio gyvenime. Šiuo tikslu tikslingai integruojama kasdienė darželio vaikų žaidimų ir mokymosi veikla ir parodoma, kokiose srityse darželyje jau turimą medžiagą ir medţiagą galima susieti su dirbtinio intelekto tema.

Siekiant geriau suprasti priemonių rinkinius, e. mokymosi platformoje pateikiami išplėstiniai paaiškinimai ir praktinio taikymo vaizdai.

Kiekvieno įrankių rinkinio pabaigoje gausite sertifikatą.

Smagaus išbandymo!

eLearning platform registration

Company / Institution

Erasmus+ LogoProjektą "Aš nesu robotas: darbas su dirbtiniu intelektu ankstyvajame ugdyme" iš dalies finansuoja Europos Sąjungos programa "Erasmus+". Europos Komisijos parama šio leidinio leidybai nereiškia, kad pritariama jo turiniui, kuris atspindi tik autorių nuomonę. Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.