Toolboxes

Værktøjskassepakken "Jeg er ikke en robot" henviser til strategien Uddannelse i den digitale verden (2016) fra den stående konference for uddannelses- og kulturministrene i delstaterne i Forbundsrepublikken Tyskland (Kultusministerkonferenz) og optager den kompetenceramme, der er beskrevet der, for ansvarlig, selvbestemt deltagelse i det digitale samfund.

Metoderne, materialerne og medierne i de 12 værktøjskasser er designet, så de kan bruges i hverdagen i børnehaven. Til dette formål er børnehavebørns daglige lege- og læringsaktiviteter bevidst integreret. Det viser, hvilke områder de materialer og medier, der allerede er tilgængelige i børnehaverne, kan knyttes til emnet AI. For det første er værktøjskasserne beregnet til at blive brugt i en overordnet sammenhæng, så eleverne får et omfattende overblik over emnet AI, når de arbejder med alle medierne. Og for det andet kan værktøjskasserne også bruges uafhængigt af hinanden til at illustrere individuelle aspekter af at håndtere og forstå kunstig intelligens. Der er hovedsageligt elementer til selve børnehaverutinen, men også ideer til hjemmet og forslag til kommunikation med forældrene.

Bliv overrasket over indholdet og ideerne til læringsspil i projektet, og læs Toolbox #1 først.

Download Værktøjskasse #01 som PDF

Hvis du vil have en dybere forståelse af, hvordan du bruger værktøjskasserne, anbefaler vi eLearning-platformen.

Til registreringen

#2

Hvem kan genkende en robot?

read more

#3

Lad os lege robotter

read more

#4

Hvordan tænker en robot?

read more

#5

Hvor klog er en robot?

read more

#6

Hvad spiser en robot?

read more

#7

Hvordan taler en Robot?

read more

#8

Har en robot følelser?

read more

#9

Kan en robot være min ven?

read more

#10

Hvordan kan en robot hjælpe mig?

read more

#11

Hvor kommer en robot fra?

read more

#12

Lad os bygge en robot

read more

Erasmus+ LogoProjektet "I'm not a Robot: working with artificial intelligence in early childhood education" er medfinansieret af Den Europæiske Unions Erasmus+ program. Europa-Kommissionens støtte til produktionen af denne publikation udgør ikke en godkendelse af indholdet, som kun afspejler forfatternes synspunkter. Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for nogen brug, der måtte blive gjort af oplysningerne heri.