Working with artificial intelligence in early childhood education

Udbredelsen af kunstig intelligens (AI) skaber en ny virkelighed, som umiddelbart relaterer sig direkte til børns socialiseringsprocesser, og som også påvirker familiens samspil og kommunikation.

Projektet omhandler de pædagogiske udfordringer, som hænger sammen med disse sociale og familiemæssige forandringer.

Abschlusskonferenz in der Klax Berufsakademie
4th Learning Activity took place in Berlin
Robot Partner auf der ECEE Konferenz

Afsluttende Konference

28. Juni 2023

9:00 – 16.00Berlin & onlinegratis

Tilmeld dig nu

Om ”I´m not a Robot”

Logo I'm not a Robot

Working with artificial intelligence in early childhood education

Teknologien bag Kunstig intelligens (AI) stiller mennesker over for nye udfordringer. AI skaber en ny hverdagsvirkelighed, der har en direkte indflydelse på børns socialiseringsprocesser og på kommunikationsadfærd inden for familien.

Projektet “I‘m not a Robot – working with artificial intelligence in early childhood education“ beskæftiger sig med de pædagogiske udfordringer, som er en følge af disse forandringer i samfundet og i familierne.

Gruppebillede af projektpartnerne i Brixen, Italien

Logo Erasmus+ Programme of the European UnionProjektet "I'm not a Robot: working with artificial intelligence in early childhood education" er medfinansieret af Erasmus+-programmet i Den Europæiske Union

Der er kun få publikationer, som beskriver relevansen af emnet AI for pædagogisk arbejde. Et pædagogisk handlingsgrundlag for brugen af og for håndteringen af AI i førskoleundervisningen er på nuværende tidspunkt næppe tilgængelig. AIs tiltagende indtrængen i hverdagen er en ny udfordring for førskoleuddannelsesinstitutioner. Implikationer, der opstår fra samspillet mellem mennesker og AI i hverdagen, bør også forstås af pædagoger for at kunne lave pædagogiske handleplaner.

Europæisk samarbejde

I projektet "I'm not a Robot" udvikler fire europæiske projektpartnere et pædagogisk handlingsgrundlag, som de efter vellykket test kan integrere i deres respektive pædagogiske læreplaner.

Projektet er fra den 03/01/2021 - 31/08/2023 finansieret af Erasmus+ programmet med midler fra Europa-Kommissionen.

"I'm not a Robot" projekt partnere

Mål for projektet

I projektet udvikler og tester projektpartnerne en digital metodeboks. Den indeholder pædagogiske principper for brug og håndtering af AI i førskoleundervisningen. Her kan det pædagogiske personale finde innovative didaktiske metoder og interessante materialer til brug i børnehaver og vuggestuer.

Derudover laver ROBOT et efteruddannelsesmodul, der kan bruges i hele Europa til at formidle det pædagogiske handlingsgrundlag, som er nødvendigt ved brug af den digitale metodeboks i førskoleuddannelsesinstitutioner. Dette suppleres med eLearning-anvisninger til selvrefleksion og uddybning af viden.

Logo I'm not a robot