eLearning-platform til de 12 værktøjskasser

Metoderne, materialerne og medierne i de 12 værktøjskasser er designet på en sådan måde, at de kan bruges i hverdagen i børnehaven. Til dette formål er børnehavebørnenes daglige lege- og læringsaktiviteter bevidst integreret, og det vises, på hvilke områder de materialer og medier, der allerede er tilgængelige i børnehaven, kan knyttes til emnet AI.

For at få en dybere forståelse af værktøjskasserne tilbyder eLearning-platformen uddybende forklaringer samt billeder af praktiske anvendelser.

I slutningen af hver værktøjskasse modtager du et certifikat.

God fornøjelse med at prøve det!

eLearning platform registration

Company / Institution

Erasmus+ LogoProjektet "I'm not a Robot: working with artificial intelligence in early childhood education" er medfinansieret af Den Europæiske Unions Erasmus+ program. Europa-Kommissionens støtte til produktionen af denne publikation udgør ikke en godkendelse af indholdet, som kun afspejler forfatternes synspunkter. Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for nogen brug, der måtte blive gjort af oplysningerne heri.