E-læringsplatform til de 12 værktøjskasser

Metoderne, materialerne og medierne i de 12 værktøjskasser er designet på en sådan måde, at du hurtigt og nemt kan bruge dem i din daglige børnehaverutine. Det vises, hvordan du kan bruge de materialer og medier, der allerede er tilgængelige i din institution, til emnet kunstig intelligens. Det viser også, hvordan du bevidst kan integrere børnehavebørns daglige lege- og læringsaktiviteter i emnet kunstig intelligens. E-learning-platformen støtter dig i dette.

1. Gør dig fortrolig med værktøjskasserne

Giv dit team teoretisk input om emnet kunstig intelligens i børnehaven, og afprøv den praktiske implementering af øvelserne fra værktøjskasserne sammen med teamet, børnehavebørn, multiplikatorer fra andre institutioner og teams samt med forældre. Efter at have reflekteret over denne implementering beslutter du og dit team, hvilke af værktøjskasserne I vil inkludere i jeres pædagogiske arbejde på mellemlang til lang sigt, og hvilke I kan anbefale til forældrene.

Til dette er vi klar til dig:

Modul til implementering og udbredelse af værktøjskasserne og deres øvelser
Download

Refleksionsark
Download

2. Materiale: Avancerede værktøjskasser

De udvidede værktøjskasser giver dig yderligere information og kilder såsom film, links og eksempler på anvendelse. Dette kan støtte dig og dit team i selvstudier eller fælles studier af værktøjskasserne.
Du bedes tilmelde dig nedenfor på vores eLearning-platform.
Ved afslutningen af studiet af hver værktøjskasse vil du modtage et certifikat.

God fornøjelse og succes med at prøve det!

eLearning platform registration

Company / Institution

Erasmus+ LogoProjektet "I'm not a Robot: working with artificial intelligence in early childhood education" er medfinansieret af Den Europæiske Unions Erasmus+ program. Europa-Kommissionens støtte til produktionen af denne publikation udgør ikke en godkendelse af indholdet, som kun afspejler forfatternes synspunkter. Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for nogen brug, der måtte blive gjort af oplysningerne heri.

CC Lizenz Dette arbejde er licenseret under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Yderligere Information