ROBOT-partnere deltog i ECEER-konferencen i Glasgow

Robot Partner auf der ECEE Konferenz

ROBOT-projektets partnere Free University of Bolzano (Italien) og Vytautas Magnus University (Litauen), repræsenteret af professor Ulrike Stadler-Altmann og professor Lina Kaminskienė, deltog i den årlige internationale konference om småbørnsundervisning ECEER (European Early Childhood Education Research Association) i Glasgow, Skotland. 

Sammen med professor Helen Knauf (FH Bielefeld, Tyskland) organiserede forskerne et symposium med titlen Playing and Working with AI in ECE. Attitudes and Concerns of Pedagogical Professionals. Formålet med symposiet var at præsentere resultaterne af den undersøgelse, der blev gennemført inden for rammerne af EU-projektet "I'm not a robot", og at vise pædagogers holdninger til brugen af digitale værktøjer i børnehavepædagogikken. Efter analyser inden for de enkelte lande og analyser på tværs af lande blev der fundet forskellige vægtninger af teknologiens værdi i stikprøven, hvilket førte til forskellige mål for praksis. Samtidig var det muligt at foretage en europæisk sammenligning af ECE i forbindelse med brugen af digitale medier i de tre involverede lande. Dette afslørede overraskende ligheder, men også kulturelt betingede forskelle i Italien, Tyskland, Litauen og Danmark. 

Forskningsresultaterne viste, hvordan digitale medier integreres i lærernes pædagogiske praksis i klasseværelset i forskellige lande. Undersøgelsens hovedkonklusioner viser, at hvis digitaliseringen skal udbredes med succes i børnehavesektoren, bør tilvejebringelsen af digitale medier finde sted parallelt med læreruddannelsen, og der er behov for støtte fra specialister, konsulenter, udstyrsleverandører og andre. En tidlig start på brugen af digitale medier i uddannelsesprocessen bidrager positivt til hyppigheden og mangfoldigheden af børns brug af digitale medier i undervisningen.  Dette fremgår især tydeligt af forskningsresultaterne fra Danmark. Lærernes manglende viden og færdigheder inden for robotteknologi, programmering og beslægtede områder bør afhjælpes gennem efteruddannelse og samarbejde med kolleger. Viden om og færdigheder i brugen af digitale medier og i at reagere på yderligere behov hos eleverne bør forbedres. Lærernes bevidsthed om og positive holdninger til digitale medier og AI i den tidlige undervisning skal styrkes. 

Alle disse udfordringer tages op i et nyudviklet undervisnings- og læringsmateriale, en værktøjskasse, til småbørnsinstitutioner. ROBOT-partnerne har identificeret og udviklet tolv moduler, der har til formål at lære det grundlæggende i AI gennem kreativitet, problemløsning og forskningsbaserede læringsmetoder. 


Yderligere oplysninger om ECEER: 2022.eeceraconference.org

Teksten er skrevet af Lina Kaminskienė & Ulrike Stadler-Altmann

Erasmus+ LogoProjektet "I'm not a Robot: working with artificial intelligence in early childhood education" er medfinansieret af Den Europæiske Unions Erasmus+ program. Europa-Kommissionens støtte til produktionen af denne publikation udgør ikke en godkendelse af indholdet, som kun afspejler forfatternes synspunkter. Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for nogen brug, der måtte blive gjort af oplysningerne heri.

CC Lizenz Dette arbejde er licenseret under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Yderligere Information